Bandagisterie

Compressiekousen of therapeutisch elastische kousen

In de volksmond wordt er dikwijls gesproken over steunkousen. En deze geven ook ondersteuning, namelijk aan onze bloedvaten en lymfevaten. Dit gebeurt door compressie te geven aan het aangedane lichaamsdeel. Meestal zijn het de benen die oedeem vertonen, maar dit kunnen evengoed de armen zijn.

Bij therapeutisch elastische kousen worden 4 verschillende drukklassen onderscheiden.

Klasse 1

Deze kousen geven lichte compressie aan de oppervlakkige structuren en worden voornamelijk gebruikt bij lichte varices (spataders).

Klasse 2

Kousen in deze klasse hebben een matige compressie op de oppervlakkige structuren en worden gebruikt bij:
• Veneuze insufficiëntie met een lichte neiging tot oedeem
• Na operatie van spataders
• Lymfoedeem van de armen

Klasse 3

Deze kousen hebben zowel effect op de oppervlakkige als de diepe structuren en worden aangemeten bij:
• Uitgebreide spataderen met oedeem.
• Chronische veneuze insufficiëntie
• Gering post-trombotisch syndroom.
• Lymfoedeem van het been
• Ernstig lymfoedeem van de armen.

Klasse 4

Heeft een versterkt effect op het diepe afvoersysteem en andere structuren en wordt aangemeten bij:
• Uitgebreid post-trombotisch syndroom.
• Lymfoedeem van het been in vergevorderd stadium

Wanneer opmeten?

Compressiekousen worden het best opgemeten wanneer het lichaamsdeel het dunst is. Meestal is dit ’s morgens of na een drainagebehandeling. Ortho-Move houdt hier natuurlijk rekening mee wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor een maatname.