Mobiliteit

Loophulpmiddelen

In deze categorie horen de loopkaders (zonder wielen), rollators (2 wielen) en de rolmobielen (3 of 4 wielen).

Rolstoelen

Manuele rolstoelen voor kinderen of volwassenen. Er zijn vier verschillende categorieën:

Standaard rolstoel

Modulaire rolstoel

Verzorgingsrolstoel

Actief rolstoel

Scooters

Drie verschillende categorieën:

Binnenscooter

Binnen/buitenscooter

Buitenscooter

Orthopedische driewielers

Drie verschillende categorieën:

Traditionele driewielfiets

Zitdriewielfiets met bovenstuur

Zitdriewielfiets met lateraal onderstuur

Anti-decubituskussens

Dit zijn kussens die worden gebruikt bij personen die een klein of groot risico lopen op doorligwonden. Hier zijn ook verschillende categorieën.