Terugbetaling

Voor sommige hulpmiddelen is er een volledige of gedeeltelijke terugbetaling door de zorgkas (mutualiteit) op vertoon van een voorschrift.

Mobiliteit

Voor de meeste manuele rolstoelen en loophulpmiddelen is een medisch voorschrift van de huisarts voldoende om dit hulpmiddel aan te vragen. Dit zowel voor de eerste aanvraag als voor een hernieuwing. Ook voor een traditionele driewielfiets en antidecubituskussens volstaat een medisch voorschrift van de huisarts.

Voor de eerste aanvraag van scooters, kinderrolstoelen, actief rolstoelen en zitdriewielfietsen is er buiten het medisch voorschrift ook een rolstoeladviesrapport (RAR) nodig. Dit dient opgesteld te worden door een rolstoeladviesteam (RAT). Bij een hernieuwing (na afloop van hernieuwingtermijn) van deze hulpmiddelen is een medisch voorschrift van de huisarts voldoende.

Orthopedie

Voor orthesen en braces is er telkens een medisch voorschrift nodig van een arts-specialist. Ook voor steunzolen geldt dit. Een voorschrift van de huisarts is hier niet voldoende om in aanmerking te komen voor een terugbetaling.

Bij een hernieuwing van de steunzolen of orthesen is ook telkens een voorschrift nodig en dient dit ook van de arts-specialist te zijn.

Opgelet: niet elke arts-specialist komt hier voor in aanmerking. Neem contact op met Ortho-Move bij twijfel.

Bandagisterie

Voor compressiekousen kan in sommige gevallen de mutualiteit ook in tussenkomen.

  • klasse 1: geen terugbetaling
  • klasse 2: enkel terugbetaling voor kinderen tot 15 jaar
  • klasse 3: terugbetaling op vertoon van voorschrift van arts-specialist (eerste keer)
  • klasse 4: terugbetaling op vertoon van voorschrift van arts-specialist (eerste keer)

Bij hernieuwing van de kousen is een voorschrift van de huisarts voldoende.

Thuishulpmiddelen

Hier is meestal geen tegemoetkoming door de mutualiteit. Tenzij in sommige gevallen voor incontinentiemateriaal. Vraag hiervoor advies bij de sociale dienst van je mutualiteit.

Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap) komt wel tussen bij verschillende hulpmiddelen. Bijvoorbeeld voor een toiletstoel of douchestoel.

Neem vrijblijvend contact op met Ortho-Move als je vragen hebt over de eventuele terugbetaling betreffende een specifiek hulpmiddel. Wij helpen je graag verder.